Schoolvakanties

De overheid (ministerie van onderwijs) bepaalt een aantal schoolvakanties voor alle scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft het ministerie adviesdata. Scholen kunnen hiervan afwijken. Voor de meivakantie wordt één week door het ministerie vastgesteld, maar scholen kunnen deze week eventueel zelf uitbreiden. Voor deze uitbreiding geeft het ministerie adviesdata.
Het is dus aan te raden om bij de school na te gaan wat de precieze data van de schoolvakanties zijn bij de herfst-, voorjaars en meivakantie.

De data van de schoolvakanties worden per regio vastgesteld om zo de vakantiedrukte wat te spreiden.

Onderstaand een overzicht van de adviesdata voor de schoolvakanties voor het schooljaar 2017 / 2018 en 2018 / 2019 in Nederland

 

Voor de schoolvakanties is Nederland in de volgende drie regio's verdeeld:

Bij samenvoegingen van gemeenten uit dezelfde regio tot een nieuwe gemeente, geldt die regio. Als het gaat om samengevoegde gemeenten uit twee (of meer) regio's, dan bepaalt de minister onder welke regio de nieuwe gemeente valt.